Heidi Mari Kristiansen

E-post: heidi.mari.kristiansen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 913 01 106

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Kontorsted:

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

produksjonsområder, overtredelsesgebyr akvakultur

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen