Håvard Dekkerhus

E-post: havard.dekkerhus@fiskeridir.no

Telefonnummer: 917 85 011

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av seksjonen, miljøforum

Besøksadresse: Sjøgata 1, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen