Janne Andersen

E-post: janne.andersen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 957 31 922

Stilling: regiondirektør

Avdeling/seksjon: region Nordland

Kontorsted: Bodø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av regionen

Besøksadresse: Sjøgata 1, 4. etasje, Bodø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen