Thea Johanne Bækø Ness

E-post: thea.ness@fiskeridir.no

Telefonnummer: 970 90 904

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

biomassekontroll akvakultur, revisjon IK-akva, akvakultur - oppdrett, biomasse

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen