Stig-Arne Andreassen

E-post: stig-arne.andreassen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 16 723

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Vadsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Akvakulturtilsyn, akvakultur - oppdrett, akvakultur - lokalisering, NYTEK, stamfisktillatelser, forskningstillatelser, utviklingstillatelser, visningstillatelser, driftsplaner, miljøundersøkelser, rømming av fisk

Besøksadresse: Ørtangen 12 9800 Vadsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen