Silje-Kristin Jensen

E-post: Silje-Kristin.Jensen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 951 66 782

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

miljøundersøkelser. miljøpåvirkning i henhold til avlusninger, marin forsøpling, akvakultur - oppdrett, akvakultur - lokalisering, klager - tillatelser /lokaliteter, lakselus, miljøundersøkelser, plansaker, MOM, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring etc.),

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen