Otto Andreassen

E-post: Otto.Andreassen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 959 12 130

Stilling: seksjonsjef

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Administrasjon og ledelse av seksjonen, MOM, akvakultur - oppdrett

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen