Morten Sem Hanssen

E-post: Morten.Hanssen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 480 77 896

Stilling: Rådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakulturtilsyn, akvakultur - oppdrett, NYTEK, biomasse, undervisningstillatelser,

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen