Helene Tapio Berg

E-post: HeleneTapio.Berg@fiskeridir.no

Telefonnummer: 473 91 325

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Hammerfest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Sjøgata 8, Hammerfest

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen