Håkon Evanger

E-post: Hakon.Evanger@fiskeridir.no

Telefonnummer: 452 94 918

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: Tromsø

Kontorsted: Hammerfest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

turistfisk, oppfølging av rømmingshendelser, settefisk/landbaserte anlegg, driftsplaner, feilplasseringer, passive lokaliteter, plan og areal, akvakulturtilsyn, akvakultur - oppdrett, NYTEK, produksjonsområder, særtillatelser

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen