Håkon Evanger

E-post: hakon.evanger@fiskeridir.no

Telefonnummer: 452 94 918

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: Tromsø

Kontorsted: Hammerfest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

turistfisk, oppfølging av rømmingshendelser, settefisk/landbaserte anlegg, driftsplaner, feilplasseringer, passive lokaliteter, plan og areal, akvakulturtilsyn, akvakultur - oppdrett, akvakutlrur - lokalisering, NYTEK, settefisk, produksjonsområder, stamfisktillatelser, forskningstillatelser, utviklingstillatelser, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring etc.)

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen