Fredrikke Johansen Musæus

E-post: Fredrikke.Johansen-Musaus@fiskeridir.no

Telefonnummer: 913 40 551

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Hammerfest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

verneområder, nasjonalparker, akvakultur, akvakultur - oppdrett, akvakultur - lokalisering, produksjonsområder, klager - tillatelser / lokaliteter, lakselus, fangstbasert akvakultur, plansaker, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring), vannforskriften, alger, tare o.l. (inklusiv de av arealmessig betydning), rømming av fisk, IK-akva, NYTEK, driftsplaner, mom-undersøkelser

Besøksadresse: Sjøgata 8, Hammerfest

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen