Benjamin Petersen

E-post: Benjamin.Petersen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 959 73 811

Stilling: Rådgiver

Avdeling/seksjon:

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakultur - oppdrett, biomasse, produksjonsområder, klager - tillatelser / lokaliteter, overtredelsesgebyr, akvakultur, dispensasjoner

Besøksadresse:

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen