Audun Århus

E-post: Audun.arhus@fiskeridir.no

Telefonnummer: 91310717

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Nord

Kontorsted: Vadsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Rådgiver marin arealforvaltning

Besøksadresse: Ørtangen 12 9800 Vadsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen