kyst- og havbruksseksjonen

Ledes av Otto Andreassen.

Navn Telefonnummer
Baard Baik 952 98 451
Benjamin Pettersen 959 73 811
Fredrikke Johansen Musæus 913 40 551
Håkon Evanger 452 94 918
Morten Sem Hanssen 480 77 896
Otto Andreassen 959 12 130
Silje-Kristin Jensen 951 66 782
Stig-Arne Andreassen 468 16 723
Thea Johanne Bækø Ness 970 90 904
Tom Hansen 975 89 511

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet