Ton-Ola Rudi

E-post: ton-ola.rudi@fiskeridir.no

Telefonnummer: 971 42 588

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nord

Kontorsted: Vadsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Forvaltning og kontroll av kongekrabbe, torsk, reguleringer generelt.

Besøksadresse: Ørtangen 12 9800 Vadsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen