Bjørn-Håvard Rønnevik - seksjonssjef

E-post: bjorn-haavard.ronnevik@fiskeridir.no

Telefonnummer: 907 37 748

Stilling: seksjonssjef (konstituert)

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Konstituert seksjonssjef. Målstyring, risikovurdering og kontrolloppfølging, saksbehandling ressurskontroll, landingsforskriften, dispensasjonssøknader, Tableau/AQT- og statistikkarbeid, regional kontaktperson NAG, Toll/Skatt/Fisk-samarbeidet, omsetningskontroll, kvalitetssikring inspeksjonsdatabase, SAGA superbruker, datafangst- og analyse (faggruppe), medlem av NORP (risikovurdering pelagisk). Torsk, hyse, sei, blåkveite, kongekrabbe, NVG-sild, arbeid mot salgslag.

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen