May-Liss Tråsdahl

E-post: may-liss.trasdahl@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 22 608

Stilling: konsulent

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

regnskap

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen