Margrethe Selliås Dreyer

E-post: margrethe.dreyer@fiskeridir.no

Telefonnummer: 957 74 923

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Kontorsted: Honningsvåg

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling av søknader om; opptak i fiskermanntallet(blad A og B), erverv, åpen/lukket gruppe, tildeling av tillatelse, forhøyet kvotefaktor i fangst av kongekrabbe (sjølaksefiske/sykdom), dispensasjon fra krav om at fartøyeier må stå om bord (leieskipper). Telefonhenvendelser om årlig avgift. Registrering av kystfiskekvote og ungdomsfiskeordningen. Føring og vedlikehold av registre (fiskermanntallet, merke-, fartøy- og deltakerregisteret). Generell veiledning/rådgivning.

Besøksadresse: Vågen 1 A, Honningsvåg

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen