Ketil Johansen

E-post: ketil.johansen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 977 59 370

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Kontorsted: Finnsnes

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Fartøysaker, deltakeradganger, merkeregister, erverv tillatelse, not, trål, snurrevad, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (havari), kystfiskekvoten, nybåtordningen, overføring av kvote, kondemnering, struktur, leiefartøy,

Besøksadresse: Rådhusveien 1, Finnsnes

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen