Håvard Fause

E-post: Havard.Fause@fiskeridir.no

Telefonnummer: 482 14 156

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ervervstillatelser, merkeregister, not, trål, snurrevad, kjøp og salg av fartøy, snøkrabbe, sel/kobbe, kystfiskekvoten, nybåtordningen, overføring av kvote, kondemnering, deltakerregulerte fiskerier, leiefartøysaker, strukturkvoteordning, føring i registrene, samfiske, halvårsplaner leveringsplikt, kystfiskekvoten, medlem IFF.

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen