Erling Johan Johansen

E-post: erling-johan.johansen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 959 34 455

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av seksjonen

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen