Elisabeth Richardsen

E-post: elisabeth.richardsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 913 79 242

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Kontorsted: Finnsnes

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Merkeregister, ervervstillatelse, kjøp og salg av fartøy i åpen og lukket gruppe, kongekrabbe, manntallssaker blad A og blad B, kontaktperson for årlig gebyr, kystfiskekvote, ungdomsfiske

Besøksadresse: Rådhusveien 1, Finnsnes

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen