Bernt Bertelsen

E-post: Bernt.Bertelsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 934 37 000

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Kontorsted: Finnsnes

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Sekretariat Fjordfiskenemnda. Høringssaker for region Nord, utøvelse av fisket (ulike redskaper, fjordlinjer mv.), ervervstillatelse for fartøy, snøkrabbe og kongekrabbe (kun forvaltning/høringer/deltakelse - IKKE ressurskontroll som eksempelvis rapportering/app./samleteiner/landinger).

Besøksadresse: Rådhusveien 1, Finnsnes

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen