Anastasia Henriksen

E-post: Anastasia.Henriksen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 958 78 113

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Fiskeriforvaltning, fartøysaker, fiskermanntall, merkeregisteret, ervervstillatelser, not, trål, snurrevad, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (havari), leppefisk, sel/kobbe, kystfiskekvoten, nybåtordningen, overføring av kvote, kondemnering, tildeling av deltakeradganger, føring i registrene, seismikk og vitenskapelige undersøkelser nord for 67 gr N, sameksistens fiske- olje, vindkraft, seismikk

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen