Hilde Jenssen

E-post: hilde.jenssen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 55 23 80 00

Stilling: seniorrådgiver (50% permisjon)

Avdeling/seksjon: region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

R-AMU Nord

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen