Hilde Hamnes

E-post: hilde.hamnes@fiskeridir.no

Telefonnummer: 55 23 80 00

Stilling: regiondirektør

Avdeling/seksjon: region Nord

Kontorsted: Tromsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av region Nord
Overordnede henvendelser til regionen, varslinger, forespørsler om foredrag, møter o.l., regionens budsjett, økonomi, organisatoriske spørsmål ang. regionen, kontorer, stillinger

Besøksadresse: Kystens Hus, Stortorget 1, Tromsø

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen