region Nord

Navn Telefonnummer
Hilde Hamnes 918 62 977
Hilde Jenssen 917 13 517
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet