Karl Anton Lorgen

E-post: karl-anton.lorgen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 950 88 160

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: ressurskontrollseksjonen i region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ledelse og administrasjon av seksjonen, kvitfisk, pelagisk, arbeid mot salgslag, miljøforum, bifangst, not, trål, snurrevad, leppefisk, tang og tare, hummer, kreps, krabbe (taske), teiner, kystfiskekvoten, ungdomsfiskeordningen, dispensasjon for transport av fisk, dis,pensasjon av kjøp av fisk, turistfisk, saksbehandling kontrollrapporter

Besøksadresse: Parkgata 3, 5 etasje, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen