Håkon Celius

E-post: hakon.celius@fiskeridir.no

Telefonnummer: 950 47 411

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Midt

Kontorsted:

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Tang og tare, kystnære fiskeridata, rødlistearter, verneområder, najonalparker, akvakultur, oppdrett, akvakultur, lokalisering, akvakulturregisteret, produksjonsområder, klager - tillatelser, lokaliteter, plansaker, generelle tiltak i sjø (utfylling, mudring etc)

Besøksadresse: Pirsenteret, inngang 1, oppgang B, 5. etg, Trondheim

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen