Ståle Hansen

E-post: stale.hansen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 469 08 251

Stilling: regiondirektør

Avdeling/seksjon: region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av region Midt

Besøksadresse: Parkgata 3, 5 etasje, 6003 Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen