Inger Smidesang Holstad

E-post: Inger-Smidesang.Holstad@fiskeridir.no

Telefonnummer: 996 27 874

Stilling: Rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Midt

Kontorsted: Ålesund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Fartøyforvaltning, saksbehandling kontrollrapporter, klager- tillatelser / lokaliteter, overtredelsesgebyr akvakultur

Besøksadresse: Parkgata 3, Ålesund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen