Du er her:

personal- og organisasjonsutviklingsstaben

Ledes av Ingeborg Aasbø. Seksjonens ansatte arbeider blant annet med lønnsoppgjør, sykefravær, ansettelser, kompetanseutvikling, personalpolitikk og livsfasepolitikk.

Navn Telefonnummer
Ingeborg Aasbø 974 17 466
Elisabeth Dahl 906 15 461
Jørgen Meland 480 37 906
Kari Antonsen 415 53 079
Kathe M. Hovland 402 47 597
Knut Svindland 415 88 526
Stian Andre Misje 957 34 249

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet