Pål Alexander Fossan

E-post: Pal-Alexander.Fossan@fiskeridir.no

Telefonnummer: 915 20 357

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

NYTEK-forskriften, NS-9415, rømming og utviklingstillatelser, rømming av fisk, inspeksjon, akvakultur, oppdrett, internkontroll, IK-akva

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen