Knut Lervåg

E-post:

Telefonnummer: 415 28 811

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Risikobasert tilsynsvirksomhet innen akvakultur, akvakultur, oppdrett, risikostyring

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen