Jon Eide Pettersen

E-post: jon.pettersen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 992 91 597

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: tilsyns- og miljøseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Teknisk tilstand til landbaserte akvakulturanlegg, settefisk

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen