Anne Brønsten Osland

E-post: anne.osland@fiskeridir.no

Telefonnummer: 913 65 476

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: tildelingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

leder seksjonen

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen