tildelingsseksjonen

Ledes av Anne B. Osland. Seksjonen har fagansvar for tildeling og rettigheter etter akvakulturloven. Den skal blant annet gi faglig støtte til fylkeskommunene og behandle klager på fylkeskommunenes og regionenes tildelingsvedtak. Seksjonen har ansvaret for Akvakulturregisteret, og tildeler matfisktillatelser til laks og regnbueørret for særskilte formål (forskning, stamfisk, visning, undervisning og utvikling).


Navn Telefonnummer
Anita Nygård Reistad 415 58 043
Anita Sagstad 412 62 218
Anne Brønsten Osland 913 65 476
Anne Mette Haugan 468 12 998
Eivind Sakslind 466 64 790
Elisabeth Aadland Vaagsbø 918 33 148
Elise Bølgen 907 23 584
Karianne Edtem Thorbjørnsen 903 61 725
Knut Inge Engelbreth 98013538
Lene Kristin Røyrane-Løtvedt 452 81 574
Linn H. Vetaas 948 24 835
Mari Sørensen Aksnes (Permisjon) 996 91 466
Sara Leksen 908 62 794
Vidar Baarøy 991 04 954

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet