Katharina Jacob

E-post: Katharina.Jacob@fiskeridir.no

Telefonnummer: 476 99 151

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: arealseksjonen ved kyst- og havbruksavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Kart, Yggdrasil, geodata, geografiske informasjonssystemer (GIS)

Besøksadresse: Strandgaten 229, 5004 Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen