fiskeridirektøren

Liv Holmefjord er fiskeridirektør og øverste leder i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektøren blir ansatt av Nærings- og fiskeridepartementet på åremål som varer seks år av gangen. Man kan maksimalt sitte to åremål, altså til sammen 12 år i stillingen. Liv Holmefjord fikk sitt andre åremål høsten 2014, og kan derfor ha stillingen til høsten 2020.

Fiskeridirektøren hører på råd fra alle fagpersonene som er ansatt i Fiskeridirektoratet og fra ledermøtet, men har myndighet til å ta de endelige avgjørelsene.

I ledermøtet sitter fiskeridirektøren og direktørene for administrasjonsavdelingen, statistikkavdelingen, ressursavdelingen, kyst- og havbruksavdelingen, IT-avdelingen og kommunikasjonsstaben. Der sitter også seksjonssjefen for personalseksjonen. Ledermøtet møtes fast hver mandag. Hver 14. dag deltar også de sju regiondirektørene.

Felles postmottak:
Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
E-post: postmottak@fiskeridir.no
Sentralbord: 55 23 80 00
Telefaks: 55 23 80 90
NB! Merk forsendelsen med region/avdeling

Navn Telefonnummer
Liv Holmefjord

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet