Anne Karlsen

E-post: anne.karlsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 916 38 232

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: økonomiseksjonen i administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen