Du er her:

Statistikk: Fangstrapportering fra turistfisket i 2018

Hjelp            Lisens: NLOD

Rapporterings-dataene er ikke endelige

Statistikken i bildet over oppdateres daglig, men må likevel leses med noen forbehold:

  • Fordi turistfiskebedriftene kun må rapportere en gang i måneden, men kan rapportere oftere hvis de ønsker det, vil det innebære et etterslep av datatilfanget. For eksempel vil fangsten for en bestemt uke endre seg etter hvert som mer av fangsten for den uken blir registrert. Dette etterslepet på datatilfanget kan altså gi et feilaktig inntrykk av at fisket er på vei ned de siste ukene.
  • Dataene er ikke kvalitetssikret av Fiskeridirektoratet og vil kunne inneholde feil.