Kongekrabbe – fritids- og turistfiske

Fritidsfiske etter kongekrabbe

Rapporteringsskjema

Elektronisk skjema for rapportering av fritidsfiske etter kongekrabbe
Krev innlogging med ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Turistfiske etter kongekrabbe

Elektronisk søknadsskjema for turistfiske etter kongekrabbe

Krev innlogging med ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Papirskjema må sendast til Fiskeridirektoratet region Nord, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen eller postmottak@fiskeridir.no. Det er kun nødvendig å søke éin gang per reguleringsår. 

Loggføring/Rapportering

Fangst som ikkje skal setjast ut igjen umiddelbart skal meldast inn per SMS til Fiskeridirektoratet før fartøyet kjem til land, før fangsten vert brukt eller før krabben vert sett ut i samleteiner. Meldinga skal angi:

  • Obligatorisk kodeord først i meldinga: ov
  • Bedrift
  • Kallesignal på fartøy
  • Talet på krabber til bruk.

Melding skal sendast på SMS til nummer 1933 med kodeord ov først i meldinga. Eksempel: ov turistkrabbebedrift lk999 99stk

Oppdatert: 05.04.2019