Du er her:

Kongekrabbe – fritids- og turistfiske

Oppdatert: 05.04.2019

Fritidsfiske etter kongekrabbe

Rapporteringsskjema

Elektronisk skjema for rapportering av fritidsfiske etter kongekrabbe
Krev innlogging med ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Turistfiske etter kongekrabbe

Elektronisk skjema

Elektronisk søknadsskjema for turistfiske etter kongekrabbe
Krev innlogging med ID-porten (MinID, BankID, Buypass og Commfides)

Papirskjema

Papirskjema må sendast til Fiskeridirektoratet region Nord, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen eller postmottak@fiskeridir.no. Det er kun nødvendig å søke éin gang per reguleringsår. 

Loggføring/Rapportering

Fangst som ikke skal settes ut igjen umiddelbart skal meldes inn pr. SMS til Fiskeridirektoratet før ankomst til land, før fangsten anvendes eller før krabben settes ut i samleteiner. Meldinga skal angi:

  • Obligatorisk kodeord først i meldinga: ov
  • Bedrift
  • Kallesignal på fartøy
  • Antall krabbe til anvendelse.

Melding sendes på SMS til nummer 1933 med kodeord ov først i meldinga. Eksempel: ov turistkrabbebedrift lk999 99stk