Storaksjon på Vestlandet

Dro opp over 100 ulovlige redskap på tre dager.

Aksjonsområdet omfattet deler av Sunnhordlandsbassenget, blant annet Stord, Bømlo og Halsnøy.

– Så langt er det opprettet 21 saker som blir overlevert politiet for videre behandling, sier leder for aksjonen, inspektør Rudi Iden fra Fiskeridirektoratet region Vest.

Blant beslagene som ble gjort var det to krepselenker på henholdsvis 34 og 20 teiner. Til sammen over 100 redskap ble tatt opp i løpet av den tre dager lange aksjonen.

Beslag fra fellesaksjon. Foto: © Rudi Iden / Fiskeridirektoratet.

Mange av beslagene er gjort på bakgrunn av tips:

– Rapportering av tapte redskap og tips fra publikum er en viktig og nødvendig del av vår kontrollvirksomhet, sier Iden.

Aksjonen var et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Politiet og Statens naturoppsyn (SNO).

– Denne tverrfaglige aksjonsformen gir gode resultater, og flere aksjoner er planlagt i tiden fremover, sier Iden.

Fluktåpninger, merking og røkting

Det er stor variasjon i overtredelsene, men noen typiske feil går igjen:

Leder for aksjonen, inspektør Rudi Iden fra Fiskeridirektoratet region Vest. Foto: © Eli Merete Hagen / Fiskeridirektoratet.

– Det syndes blant annet med fluktåpninger i teiner, merking av bruk og røkting. Dette er redskap for tusenvis av kroner som kunne blitt stående dersom regelverket ble fulgt, sier Iden. 

I teiner er det påbud med minimum 80 mm fluktåpninger utenom hummersesongen, og 60 mm i hummersesongen. Merking av bruk skal inneholde navn og adresse som et minimum, og i hummersesongen skal man også ha et registreringsnummer for hummerfiske. Røkting er det forskjellige regler for alt etter hvilket redskap det er snakk om.

– Alt dette står godt beskrevet i Fiskeridirektoratets app «Fritidsfiske», eller på nettsidene: www.fiskeridir.no, sier Iden.

Oppdatert: 12.04.2019