Auksjon av akvakulturtillatelser

Oppdatert: 24.04.2018

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at det i 2018 skal tildeles nye tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret, og at tillatelsene skal tildeles gjennom en auksjon. Tildelingen er en del av kapasitetsveksten som er vedtatt som følge av etableringen av «trafikklyssystemet» for laksetillatelser. 

Departementet har hatt på høring et forslag til forskrift om tildeling av tillatelsene gjennom en auksjon, og fristen for å gi høringsinnspill gikk ut 18. april.

Departementet foreslo i høringen at det skulle selges produksjonskapasitet i form av nye tillatelser i produksjonsområdene 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13. Hvor mye produksjonskapasitet som vil bli tilbudt i auksjonen vil bli annonsert på et tidspunkt nærmere auksjonen.

Videre foreslo departementet at de som ønsker å by i auksjonen, må registrere seg som budgiver hos Fiskeridirektoratet, jamfør forslagets § 9, § 10, § 11 og § 12.

Kravene for å bli registrert som budgiver vil bli annonsert her på denne nettsiden på et tidspunkt nærmere auksjonen, og de nødvendige skjemaene for å registrere seg vil også bli lagt ut her.

Siste frist for å registrere seg som budgiver vil bli annonsert her på et tidspunkt nærmere auksjonen.

Fiskeridirektoratet skal i følge departementets forskriftsforslag, kontrollere de innsendte opplysningene før budgiver kan godkjennes, jamfør forslagets § 10 tredje ledd. Departementet foreslår også at Fiskeridirektoratet gis hjemmel til å avvise registreringen dersom den er levert eller sendt for sent, eller inneholder vesentlige feil eller mangler, jamfør § 10 fjerde ledd i forslaget.

Forslag til regler om selve budgivningen finnes i kapittel 4 og 5 i forskriftsforslaget.

Fiskeridirektoratet vil løpende oppdatere denne auksjonssiden med informasjon om auksjonen og forberedelsene til denne.