Hvordan arbeider vi med rømming?

Fiskeridirektoratet tar alle rømminger av fisk alvorlig.

Oppfølging av rømmingshendelser

Fiskeridirektoratet følger opp konkrete rømmingshendelser. Oppdrettsselskapene har plikt til å melde fra til direktoratet om rømming eller mistanke om rømming. Videre har selskapene gjenfangstplikt i sjøområdet innenfor 500 meter fra anlegget. Fiskeridirektoratet vurderer i hver sak om gjenfangstplikten i sjø skal utvides i tid og geografisk utstrekning.

Fiskeridirektoratet vurderer også i hver sak om det skal gis pålegg om undersøkelse og tiltak i vassdrag. Slike pålegg skal følges opp på en faglig forsvarlig måte og det stilles krav om skriftlig sluttrapport

Fra tid til annen skjer det rømmingshendelser der kilden er ukjent. I slike tilfeller er det Fiskeridirektoratet sitt ansvar å iverksette undersøkelser og eventuelle tiltak.

Oppdatert: 23.01.2017