Nøkkeltall for norsk havbruksnæring

 «Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring» gir kortfattet informasjon om norsk havbruksnæring. Inneholder informasjon om antall tillatelser, sysselsetting, salg, beholdning, tap i produksjonen, eksport med mer.

Oppdatert: 11.07.2019