Omstendigheter ved rømming 2014-2019

Disse oversiktene viser omstendigheter ved rømming. Oversiktene forklarer ikke årsak til rømming. Det er fortsatt rømminger i 2019 der antallet ikke er fastsatt. Disse er ikke inkludert i oversikten over antall rømt fisk.

Omstendigheter ved rømming 2014-2019