Skjul søk

Avklaring om utviklingstillatelser

18.01.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Wilsgård Fiskeoppdrett AS sin søknad om utviklingstillatelser til konseptet Offshore Tank Fleet.

Avklaring om utviklingstillatelser

20.12.2018

Fiskeridirektoratet har i dag sendt Måsøval Fiskeoppdrett AS et brev med avklaring om at direktoratet vurderer at konseptet «Aqua Semi» faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet har også delvis omgjort eget vedtak om avslag på søknad fra Salaks AS om ni utviklingstillatelser til konseptet «FjordMAX». Direktoratet går videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av inntil 3510 tonn MTB (4,5 tillatelser).