Skjul søk

Avklaring om utviklingstillatelser

01.03.2019

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til Cermaq Norway AS for konseptet «iFarm». Direktoratet har også avslått søknaden fra Biolaks Drift SUS om fem utviklingstillatelser.

Avklaring om utviklingstillatelser

22.02.2019

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om åtte utviklingstillatelser til MariCulture AS for konseptet "Smart Fish Farm". Direktoratet har også avslått søknaden fra Arctic Seafood Group AS om tre utviklingstillatelser til konseptet "Intelli-Aqua". 

Rømming i Øst-Lofoten

19.02.2019

I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

Avklaring om utviklingstillatelser

15.02.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Marad Norway AS sin søknad om to utviklingstillatelser til konseptet «Torus Seafarm». Direktoratet har også avslått søknad fra Infotronic ANS om seks utviklingstillatelser til konseptet «Aqua Tower Platform».