Skjul søk

Avklaring om utviklingstillatelser

15.02.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Marad Norway AS sin søknad om to utviklingstillatelser til konseptet «Torus Seafarm». Direktoratet har også avslått søknad fra Infotronic ANS om seks utviklingstillatelser til konseptet «Aqua Tower Platform».

Avklaring om utviklingstillatelser

01.02.2019

Fiskeridirektoratet har i dag avslått IMO Clean AS sin søknad om fire utviklingstillatelser for å kunne gjennomføre et prosjekt som muliggjør rensing av det kobberholdige rengjøringsvannet etter spyling av oppdrettslokalitetenes nøter. Fiskeridirektoratet har også avslått Sustainable Salmon AS sin søknad om åtte utviklingstillatelser til konseptet «Lukka landnot».

Kun digital rømmingsmelding

30.01.2019

1. februar 2019 stenger Fiskeridirektoratet for andre løsninger enn Min side for å melde rømming fra oppdrettsanlegg. 

Avklaring om utviklingstillatelser

25.01.2019

Fiskeridirektoratet har i dag sendt Wenberg Fiskeoppdrett AS et brev med avklaring om at direktoratet vurderer at konseptet «OceanTECH» faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.